Topusko se nalazi sedamdesetak kilometara južno od Zagreba, te između Karlovca i Siska, a upravno, pak, u Sisačko moslavačkoj županiji. Zemljopisne koordinate Topuskog jesu: 45º 17′ 49” sjeverne geografske širine, 15º 58’40” istočne geografske dužine.

Općina Topusko zahvaća prostor 198,6 kvadratnih kilometara i prema popisu iz 2001. godine imala je 3.219 stanovnika u općinskom središtu i naseljima Hrvatsko Selo, Gređani, Ponikvari, Velika Vranovina, Donja Čemernica, Batinova Kosa, Perna, Malička, Pecka, Staro Selo Topusko, Katinovac, Crni Potok, Bukovica i Vorkapić Selo.

Source: www.turizam-topusko.com/

Vrednovanje
Meine Bewertung:

Kontakt Topusko

Municipal Tourist Board Topusko
Trg bana Jelačića 4, HR-44415 Topusko

Telefon
+385 44 885 203
TELEFAKS
+385 44 885 203
Početna stranica
https://www.turizam-topusko.com/
E-Mail
tz-opcine-topusko@sk.t-com.hr

Upit i Naručivanje prospekta